21 juni 2022 kl. 10:04

Vi oplever stadig stor interesse for at hjælpe ukrainske flygtninge i Glostrup. Herunder kan du se, hvordan du kan hjælpe.

Vil du være frivillig?
Hvis du gerne vil hjælpe flygtninge i Glostrup på frivillig basis, så kontakt den lokale afdeling af Røde Kors via mail til glostrup@rodekors.dk.

Indlevering af donationer til Ukrainske flygtninge
Indlevering af tøj, møbler mv. kan foretages på Glostrup Genbrugsstation, hvor der vil være skiltning til områder, hvor donationer til Ukraine kan afleveres.

Udlevering af tøj mv. til flygtninge 
Hjælp Ukraine foretager udlevering fra Christiansvej 3 hver tirsdag kl. 16.30 til 18.30. I det tidsrum kan flygtninge komme og få tøj og andre ting de mangler.

Integrationscafé
Røde Kors har hver tirsdag kl. 16.30 - 18.30 en integrationscaféen i Fritidscentret for alle flygtninge, uanset om de er indkvarteret af Glostrup Kommune eller bor privat. Caféens formål, er at samle flygtningene til fælles hygge med både landsmænd og danske venner samt hjælpe integrationen i det danske samfund på vej. 

Kontaktperson til flygtninge
Røde Kors tilbyder også en mere personlig hjælp ved at tilknytte en dansk ven til en familie eller en person. Den danske ven kan hjælpe med stort og småt og være vejviser til det offentlige m.m. 

Kan du hjælpe med bolig til ukrainske familier?
Glostrup Kommune modtager i disse dage flere ukrainske familier, der på grund af krigen kommer til landet. Disse familier indkvarteres aktuelt på hotel og i midlertidigt indrettede kommunale ejendomme. Da vi ikke ved, hvor mange familier, der kommer til Glostrup den kommende tid, undersøger vi også andre muligheder. Vi forventer at indgå særlige aftaler med de almene boligselskaber i kommunen i forhold til muligheden for boliganvisning der. 

Vi henvender os med dette opslag til private udlejere af boliger i Glostrup, der har mulighed for at stille ledige boliger til rådighed for flygtningene. Der vil blive betalt sædvanlig husleje. Lejemålene kan eventuelt være tidsbegrænset - dog minimum to måneder. 

Vi henvender os også til boligejere, der har plads, rum og faciliteter til at huse en eller flere ukrainske borgere. Lejemålet skal være af en vis varighed - fx minimum to måneder, og lejen skal være rimelig. 

Hvis du kan hjælpe, bedes du henvende dig til borgerservice@glostrup.dk med nærmere oplysninger, fx størrelse af evt. lejemål, antal værelser mv. Derefter vil vi tage nærmere kontakt.

Andre muligheder for at hjælpe
Du kan også gå via nødhjælpsorganisationernes hjemmesider (der findes flere muligheder end de to forslag herunder): 
 

Røde Kors

Dansk Flygtningehjælp 
 

Kriseinformation - om Ukraine

De nationale myndigheders har oprettet hjemmesiden www.kriseinformation.dk til alle, der ønsker at orientere sig om danske forhold. Her kan man bl.a. finde svar på aktuelle spørgsmål, tal for ukrainske asylansøgere, nyheder og pressemeddelelser m.m. Siden opdateres løbende med al relevant information på dansk, engelsk og ukrainsk.
 
De danske myndigheders kriseinformation