Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

16 september 2020 kl. 13:53

Der er den seneste tid konstatereret forhøjet og udbredt smitte med Covid-19 i en række kommuner i Københavnsområdet. Styrelsen for Patientsikkerhed har derfor påbudt Glostrup Kommune og en række andre kommuner at udstede restriktioner for besøgendes adgang til ældrecentrene, de Midlertidige Pladser og de sociale botilbud i Glostrup Kommune, da det er nødvendigt for at forebygge udbredelse af Coronavirussygdom/Covid-19. 
 
Det betyder:

  1. at besøg på ældrecentrene, de Midlertidige Pladser og de sociale botilbud som udgangspunkt skal foregå på udendørs arealer,
  2. at besøg på indendørs arealer på ældrecentrene, de Midlertidige Pladser og de sociale botilbud kun kan ske, hvis

    a) besøget sker i en kritisk situation. Det vil sige, hvis beboer er kritisk syg eller døende eller beboer har en kognitiv funktionsnedsættelse, der gør at personen mangler evnen til at forstå og acceptere formålet med besøgsrestriktionerne og dermed har et særligt behov for besøg

    b) den besøgende er den nærmeste pårørende til beboeren. Det vil sige beboerens ægtefælle, faste samlevende, faste partner, mor, far, barn eller barnebarn (kun 1 person). 

Besøgsrestriktionerne omfatter både indendørs fællesarealer og den del af boligen, som beboeren selv råder over.
 
Forholdsregler ved besøg
Pårørende skal som hidtil vaske/spritte hænder ved de opstillede håndvaske straks ved besøgets start og efter besøget. 
 
Husk, at du ikke må komme på besøg, hvis du har symptomer på sygdom. Dette gælder alt fra forkølelse, ondt i halsen og alment ubehag til muskelsmerter, tør hoste og feber. Du skal have været uden symptomer i 48 timer inden besøget
 
Adgangen til beboerens bolig for den pårørende vil i størst muligt omfang blive tilrettelagt ved brug af havedøre mv., hvor dette er muligt, så gennemgang på fællesarealer mindskes. 
 
På de Midlertidige Pladser vil der være en yderligere begrænsning i forhold til indendørs besøg, da mange af stuerne er flersengsstuer.
 
Varighed
De midlertidige besøgsrestriktioner er gældende med øjeblikkelig virkning og indtil Styrelsen for Patientsikkerhed ophæver påbuddet eller fastsætter et nyt påbud. Ophævelse vil ske så hurtigt, som det er forsvarligt.
 
Kontakt
Ved spørgsmål kan følgende kontaktes: 
 
Ældrecentrene: Ældrecenterchef Louise Høg, tlf. 2022 7220
Midlertidige Pladser: Rehabiliteringschef Maybrith Gronemann, tlf. 5054 1760
Generelt for ældreområdet: Centerchef for Sundhed og Velfærd, Britt Bergstedt, tlf. 5160 3036 

Parkvænget: Tlf. 4292 0462
Bakkehuset: Tlf. 4348 2100 

Drosthuset: Tlf. 3027 9764
Nettet: Tlf. 2971 3583
Novavi Pensionatet: Tlf. 4343 1597
Forsorgshjem Novavi: Tlf. 2057 4472
Generelt for socialområdet: Centerchef for Handicap, Psykiatri og Misbrug, Johan Kroesen, tlf. 4323 6282