Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

19 juni 2019 kl. 13:11

Et socialt frikort giver dig i 2019 og 2020 mulighed for at tjene op til 20.000 kr. skattefrit om året oven i din offentlige ydelse, hvis du fx får kontanthjælp, uddannelseshjælp eller førtidspension.

For at få et socialt frikort kræver det

  • At du opfylder betingelserne for at modtage hjælp eller støtte efter afsnit V i Lov om Social Service. Du kan være i målgruppen, hvis du får bostøtte, er i misbrugsbehandling, har en støttekontaktperson, eller er tilknyttet Huset på Christiansvej.
  • At du ikke har været i gang med en SU-berettiget uddannelse i de seneste 12 måneder.
  • At du har tjent mindre end 10.000 kr. i de seneste 12 måneder.
  • At du opfylder opholdskravet for ret til at få kontanthjælp eller uddannelseshjælp. Det vil sige, at du enten allerede får kontanthjælp, uddannelseshjælp eller førtidspension, eller at du har opholdt dig i Danmark i sammenlagt 9 år inden for de seneste 10 år.

Det er din sagsbehandler i kommunen der vurderer om du er i målgruppen for socialt frikort. 

Du skal give samtykke til indhentning og deling af oplysninger, når kommunen undersøger, om du er berettiget til at modtage et socialt frikort. Herefter modtager du enten et afslag eller tilsagn om socialt frikort.

For at bruge dit sociale frikort skal du have et helt ordinært arbejde. Det må ikke være et løntilskudsjob eller praktik. Du kan arbejde det antal timer, der passer til dig.
Hvis du får et socialt frikort, kan du få hjælp i Jobcenteret til at finde en virksomhed, hvor du kan blive ansat.

Du er velkommen til at kontakte din sagsbehandler i Jobcenteret eller i Center for Handicap, Psykiatri og Misbrug, hvis du vil vide mere. Ring til Glostrup Kommune på tlf. 4323 6100.

Læs mere her: Brochure om socialt frikort