Hvorfor udbud

EU's udbudsregler skal sikre, at der er fri og lige konkurrence, når det offentlige køber ind. Det offentlige får den bedste kvalitet til den mest konkurrencedygtige pris – og borgerne får mere velfærd og service for deres skattekroner.

En kontrakt med en ekstern leverandør skal udbydes i EU, når kontraktværdien overstiger den såkaldte tærskelværdi. Herved sikres det, at kontrakter over en vis størrelse konkurrenceudsættes efter principper, der er ens for alle EU-landene.

 

Udbudsmateriale og tilbud

Ved et offentligt udbud kan enhver med interesse i udbuddet rekvirere udbudsmaterialet og afgive tilbud på baggrund af materialet og den offentliggjorte udbudsbekendtgørelse.

Klik her og find alle udbud, som gælder for nationale annoncerede udbud (under tærskel værdierne)

Klik her og find alle udbud, som gælder for EU udbud

 

Udbudsplan

Udbudsplanen har været på Økonomiudvalgets møde den 23. juni 2020, hvor de tog planen til orientering.