Jobcentret står klar til at hjælpe virksomheder med rekruttering af medarbejdere

I Jobcenterets Virksomhedsservice kan du få hjælp og sparring til ansættelse af dine medarbejdere. Kontakt Virksomhedsservice og hør om mulighederne for at få professionel og gratis hjælp til rekruttering.

 

Glostrup Kommune sætter særligt ind overfor ungdomsarbejdsløshed og andre udsatte på arbejdsmarkedet

Unge- og Uddannelsesenheden arbejder målrettet på at bringe unge i uddannelse eller i job. Virksomheder har mulighed for at præge et ungt menneskes liv og karriere ved at tilbyde fx virksomhedspraktik.  I et samarbejde med Glostrup Jobcenter får din virksomhed professionel og gratis hjælp til rekrutteringen. 

 

Glostrup Kommune har særligt fokus på 6 verdensmål

I Kommuneplanstrategien for Glostrup Kommune er indarbejdet et særlig fokus på 6 af FNs verdensmål: Sundhed og trivsel, bæredygtige byer og lokalsamfund, ansvarlig forbrug og produktion, klimaindsats, livet på landet og partnerskaber for handling. 

Læs mere i Kommuneplanstrategien, som er i høring indtil 15. marts 2021.

 

Personskatten i 2021 er kun 23,6 %, Danmarks 5. laveste

Kilde Skatteministeriet

 

Letbanen, der tages i brug i 2025, får 4 stationer i Glostrup

Letbanens strækning inden for Glostrups bygrænse bliver 6,5 km. lang, og der kommer fire stationer. På Glostrup Station vil der være mulighed for omstigning til S-tog, og stationen bliver den største letbanestation med over 6.000 passagerer på et hverdagsdøgn. Glostrup Station bliver Sjællands femtestørste station, når den er fuldt udbygget. Desuden ligger det kommende kontrol- og vedligeholdelsescenter i Glostrup Kommune.

Klik her og find ud af mere om Letbanen i Glostrup

 

På sigt vil regionaltoget stoppe på Glostrup Station og give en rejsetid til Kastrup Lufthavn på kun 15-20 min

Glostrup bliver dermed et endnu mere attraktivt knudepunkt med hurtig adgang til resten af verden.

 

Glostrup har 10 daginstitutioner med pladsgaranti

I Glostrup er der 10 kommunale daginstitutioner og den kommunale dagpleje.

Klik her og læs om vores daginstitutioner.

 

Glostrup Kommune har 23.300 borgere

Glostrup Kommune er en af de mindre danske kommuner med 23.300 indbyggere.

 

I Glostrup Kommune ligger der 22.500 arbejdspladser 

Glostrup ønsker at være en attraktiv by for erhvervslivet. Nogle af de største arbejdspladser er Rigshospitalet Glostrup med cirka 2.400 ansatte og Glostrup Kommune med cirka 1.800 ansatte. Disse to virksomheder alene udgør således cirka en femtedel af arbejdspladserne i kommunen.

 

Glostrup er i konstant udvikling

Klik her og få indblik i alle de ting, der sker i Glostrup.

 

Er du blevet nysgerrig på arbejdsmarked og erhverv i Glostrup?

Kontakt driftskoordinator Karina Kok og få sparring om erhverv og arbejdsmarked.

Du kan også se flere oplysninger om Glostrup her.